Velkommen til X2 Festivalen API!


Velkommen til X2 sitt API. Her kan du hente ut data om alle X2 sine arrangement, og hele festivalprogrammet i sin helhet! Bruk det som du vil til å implementere på nettsider eller i egne apper. Lager du noe gøy, eller har spørsmål, ta gjerne kontakt på chb@oclin.no


Festivalprogrammet

Hele festivalprogrammet er tilgjengelig som JSON-data på linken under.

<script src="https://api.xsys.cloud/program/json.php"></script>

Det kan også hentes ut enkeltarrangement med å legge på /id

<script src="https://api.xsys.cloud/program/json.php/9"></script>

Hente ut hele festivalprogrammet med PHP

<?php 
	$string = file_get_contents("https://api.xsys.cloud/program/json.php");
	$json_a = json_decode($string, true);
	foreach ($json_a as $program => $event) {
		
		echo $event['dato']; // Henter ut dato (format: dd.mm.åååå)
		echo $event['dag']; // Henter ut dag (eks: Torsdag)
		echo $event['tittel']; // Tittel på arrangementet
		echo $event['tid']; // Starttidspunkt
		echo $event['slutter']; // Slutttidspunkt
		echo $event['registrering']; // Tidpsunkt for registrering (gjelder sporter)
		echo $event['sted']; // Sted for arrangement
		echo $event['kategori']; // Arrangementkategori 
		echo $event['sortering']; // Gir 1 eller 2 basert på om tidspunktet er før eller etter midnatt
		echo $event['url']; // Link til Facebook-arrangement
		echo $event['ikon']; // Henter bildeurl til ikon
		echo $event['oppdatert']; // Timestampt for når arrangementet sist ble oppdatert

	}
?>

Hente ut hele enkeltarrangement med PHP

For å hente ut enkeltarrangement er du avhengig av eventID-en for det spesifikke arrangementet. Det finner du i ID-kolonnen her.

<?php 
	$eventid = '9'; // Sett inn eventID
	$url = 'https://api.xsys.cloud/program/json.php/'.$eventid.'';
	$json = file_get_contents($url);
								
	$event = json_decode($json, true);
								
		echo $event['dato']; // Henter ut dato (format: dd.mm.åååå)
		echo $event['dag']; // Henter ut dag (eks: Torsdag)
		echo $event['tittel']; // Tittel på arrangementet
		echo $event['tid']; // Starttidspunkt
		echo $event['slutter']; // Slutttidspunkt
		echo $event['registrering']; // Tidpsunkt for registrering (gjelder sporter)
		echo $event['sted']; // Sted for arrangement
		echo $event['kategori']; // Arrangementkategori 
		echo $event['sortering']; // Gir 1 eller 2 basert på om tidspunktet er før eller etter midnatt
		echo $event['url']; // Link til Facebook-arrangement
		echo $event['ikon']; // Henter bildeurl til ikon
		echo $event['oppdatert']; // Timestampt for når arrangementet sist ble oppdatert

	}
?>

XSys utviklet av Oclin AS
2019